select
ניהול חשבון
לשירות לקוחות ותמיכה לחץ כאן
האם אתם מתאימים להיות שותפים עסקיים של דומיין דה נט?
ענו על 4 שאלות קצרות כדי לבדוק את התאמתכם לתוכנית הייחודית של דומיין דה נט:

1. מהו תחום עיסוקך?


2. כמה חבילות אחסון אתרים מנוהלים על ידך עבור לקוחותיך?
3. כמה דומיינים מנוהלים על ידך עבור לקוחותיך?4. כמה מלקוחותיך מנהלים דומיינים ו/או אחסון אתרים דרכך?
דומיין דה נט טכנולוגיות בע''מ
סוקולוב 81, רמת השרון 47238
טל.: 972-3-7600500+ פקס: 972-3-7600505+