דלג לתוכן
עגלה
סיכום ביניים
HE  /  EN
שמות דומיין
חידוש דומיין
דומיין בעברית
אחסון אתרים
תעודות SSL
אבטחת מותג
בניית אתר
בלוג

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי

דומיין דה נט טכנולוגיות בע''מ פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיות המשתמש. מדיניות פרטיות זו מסבירה את נהלי איסוף הנתונים והשימוש בהם באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). המשתמש מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים במדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע

הפרטים האישיים, שאתה מוסר בעת הזמנת שם המתחם באתר, ישמרו במאגר של דומיין דה נט. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה לדומיין דה נט ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, לא ניתן יהיה לרשום את שמות המתחם או לטפל בבקשתך בלא הפרטים שנדרשת למסור. אתה מסכים בזאת לשימוש בפרטיך בהתאם להוראות הסכם זה, הן בתקופה ששמות המתחם שרכשת יהיו רשומים על שמך והן לאחר מכן.

האתר עשוי לאסוף מידע מסוים אודות ביקור המשתמש (לרבות באמצעות השימוש ב"Cookies" ), כגון שם ספק שירותי האינטרנט וכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שבאמצעותה ניגש המשתמש לאינטרנט; התאריך והשעה של הגישה לאתר; הדפים באתר אליהם ניגש המשתמש וכתובת האינטרנט של האתר שממנו הגיע ישירות לאתר.  דומיין דה נט רשאית לאסוף מידע על הרגלי הצריכה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. דומיין דה נט תשמור את המידע במאגריה ותשתמש בו בהתאם להוראות הסכם זה.

שימוש במידע

השימוש במידע האישי ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, על  מנת לאפשר למשתמשים להשתמש בכל שירותי האתר ולמנהלי האתר לזהות את המשתמשים.

דומיין דה נט טכנולוגיות בע''מ עשויה להשתמש במידע אישי כדי לספק למשתמש, בין היתר, שירות לקוחות יעיל יותר, לשפר את האתר ומוצרים או שירותים נלווים, וכן להגביר את נוחות השימוש באתר.

דומיין דה נט טכנולוגיות בע''מ רשאית לשלוח אל המשתמש בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מטעם עצמה והן מטעם מפרסמים אחרים. מידע כאמור ישלח אל המשתמש אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

הסכמה לפירסום ברבים

ידוע לך, ואתה מסכים, שדומיין דה נט, רשאית לפרסם את פרטיך ואת פרטי שמות המתחם שרשמת או חידשת - בין אם באינטרנט או במדיה דיגיטלית או בכל דרך אחרת שיימצאו לנכון, לפי שיקול דעתה. פרסום כזה ייעשה, בין השאר, במסגרת מאגרי נתונים מסוג Who Is המאפשרים להיוודע לזהותם ופרטיהם של בעלי ומחזיקי שמות מתחם, לרבות שמותיהם של אנשי הקשר האדמיניסטרטיביים והטכניים שנמסרו בעת הזמנת שם המתחם וזהותו של שרת שמות המתחם המנהל את השמות.. דומיין דה נט אינה מבטיחה כי בסיס נתונים כזה ינוהל בקשר עם שמות מתחם מהסיומת שבחרת לרשום או לחדש.

אם רכשת בעבר שירותים מדומיין דה נט, תהיה החברה רשאית להשתמש במידע המצוי בידיה אודות פרעון חשבונותיך כדי להחליט אם להתיר לך לרשום מוצרים ושירותים נוספים. אתה מסכים בזאת לשימוש במידע לצורך זה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

דומיין דה נט רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, במקרים המפורטים להלן - וזאת מבלי לגרוע מהסכמתך לפרסומם של פרטים אלה כאמור לעיל:

  • במקרה שהפרת את הצהרותיך בהסכם זה או את הוראות הסכם זה - לרבות ההסכמים של מנהלי מרשם שמות המתחם מהסוג שרכשת או חידשת והכלולים בהסכם זה כאמור לעיל - או אם ביצעת באמצעות האתר או שמות המתחם שבבעלות או בקשר עם רישום שמות מתחם או חידוש רישומם, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם התקבל בידי דומיין דה נט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דומיין דה נט;
  • דומיין דה נט תהיה רשאית - ואתה מסכים לכך - להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר למנהלי מרשם שמות המתחם מהסוג שביקשת לרשום או לחדש;
  • אם דומיין דה נט תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע, שנאגר אודותיך בדומיין דה נט, ובלבד שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף הפרטיות בהסכם זה;


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

בכפוף להסכמת דומיין דה נט לבקשת המשתמש, יוזמן המשתמש לעיין במידע במשרדי החברה, בכתובת: רחוב סוקולוב 81, רמת השרון, 47238.  מועד העיון במידע יתקיים בתוך 30 יום מיום שנתקבלה פנייתך. דומיין דה נט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשגר למענך, במסירה אישית, את תדפיס המידע המבוקש וזאת כחלופה לעיון במשרדי החברה.

 

דואר מסחרי

דומיין דה נט רשאית לשלוח אליך דברי דואר שיכללו מידע מסחרי ופרסומי על שירותיה, מבצעים באתר, הצעות ללקוחותיה ועוד. בנוסף, דומיין דה נט תהיה רשאית לשגר אליך מדי פעם, לפי שיקול דעתה, גם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, מבלי להעביר לידיהם את פרטיך. אם תבקש לחדול מקבלת דברי דואר מסוג זה, תוכל לעשות כן על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת remove@domainthenet.com.

סטטיסטיקה

דומיין דה נט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת רכישת שמות המתחם או חידוש רישומם, ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר, לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. דומיין דה נט תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

אבטחת המידע

דומיין דה נט מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של דומיין דה נט מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי דומיין דה נט או האתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

הסכמת צד שלישי לשימוש במידע

במקרה שבקשתך לרישום שם המתחם כוללת פרטים של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי לשימוש בפרטיו, בהתאם להוראות הסכם זה.

שימוש במידע ואבטחתו

דומיין דה נט מצהירה כי לא תעשה כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם להוראות הסכם זה ותנקוט באמצעים סבירים להגן על המידע מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, שיבוש, מחיקה וחשיפה שלא כדין.

שינויים

דומיין דה נט טכנולוגיות בע''מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.

החוק החל
חוקי מדינת ישראל חלים על האתר ומדיניות זו. אם הינך כפוף לחוקי פרטיות או תקנות שונות מאלו החלים בישראל, הינך מסכים להעברת מידע לדומיין דה נט ולתחולה של הדין הישראלי והמשך השימוש שלך באתר מהווה הסכמתך.

 

יצירת קשר
אם יש לך שאלות או ברורים בנוגע למדיניות זו, שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני ל- support@dtnt.com .
אתה רשאי לפנות אלינו גם לכתובתנו ברחוב סוקולוב 81, רמת השרון, ישראל

 

עודכן לאחרונה: 23 נובמבר 2013.

 

אודות DTNT
אודות דומיין דה נט דרושים ביטול עסקה
המוצרים שלנו
רישום דומיין חידוש דומיין העברת דומיין דומיין בעברית סיומות דומיין חדשות אחסון אתרים שירותי דואר אלקטרוני תעודות SSL
שותפים עסקיים
הצטרפו אלינו
ניהול חשבון
כניסה לחשבון ניהול תיבות מייל
WhoIs
מאגר המידע - WhoIs
שירות לקוחות
שירות ותמיכה צור קשר הסכמי שירות מדיניות פרטיות
X

זקוקים למידע נוסף? אנחנו כאן לשירותכםשלח