דלג לתוכן
עגלה
סיכום ביניים
HE  /  EN
שמות דומיין
חידוש דומיין
דומיין בעברית
אחסון אתרים
תעודות SSL
אבטחת מותג
בניית אתר
בלוג

ישראל.

קטגוריה: גיאוגרפי / ממשלתי
ישראל.
למה כדאי לרשום שם דומיין בסיומת .ישראל

פתיחת הסיומת .ישראל לדומיינים בעברית מתקיימת במסגרת התהליך להוספת סיומות דומיין לאומיות (מסוג IDN) לרשת האינטרנט, במסגרת הליך אותו מקדם ארגון האינטרנט העולמי ICANN, האחראי על המדיניות בתחום שמות הדומיין באינטרנט. הסיומת מנוהלת על ידי איגוד האינטרנט הישראלי, המנהל גם את הסיומת באנגלית il.

דומיין בעברית עם סיומת .ישראל הוא דומיין רלוונטי לכל אותם עסקים המעוניינים שהלקוחות שלהם יגלשו בקלות לאתר שלהם תוך הקלדת הדומיין ללא טעויות כתיב ובשפה הנוחה להם ביותר - עברית.

באמצעות רישום דומיין בעברית בסיומת .ישראל הלקוחות שלכם יגיעו שירות לאתר שלכם, ללא צורך להחשף לכל המתחרים שלכם במנועי החיפוש.


שלב רישום מוקדם על תנאי :


דומיין דה נט תחל לקבל בקשות לרישום מוקדם על תנאי, שמטרתן להגדיל את הסיכוי לרשום דומיין בעברית עם סיומת .ישראל.

רישום זה מיועד לרישום שמות כלליים, שמות גנריים ואחרים במסגרתו תקבל דומיין דה נט בקשות על בסיס "כל הקודם זוכה".

עם פתיחת שלב הרישום הפתוח ע"י איגוד האינטרנט הישראלי,  תגיש דומיין דה נט את כל הבקשות באמצעות המערכת המתקדמת לרישום שמות דומיין, על מנת לנסות ולתפוס את שמות הדומיין שהוגשו לפני שיירשמו על ידי גורמים אחרים. (בכפוף לכללי רישום הסיומת, למעט שמות המתחם עליהם חלים כללי רישום מוגן ו/או SUNRISE).

במסגרת הליך הרישום המוקדם על תנאי, תתקבל רק הבקשה הראשונה שתקלט במערכת הרישום של דומיין דה נט עבור כל שם דומיין.

לא ניתן יהיה להגיש בקשות נוספות לאותו שם דומיין לאחר שהתקבלה בקשה במערכת.

דמי טיפול עבור הגשת בקשה לרישום מוקדם – 499 ₪ (כולל מע"מ).

עלות זו לא תוחזר, גם במקרה בו שם הדומיין לא יירשם בפועל.

יובהר בזאת, כי קיימת זכות ראשונים למחזיקי שמות הדומיין בעברית בסיומת IL. ולבעלי סימן מסחרי ישראלי או ישות משפטית ישראלית, שאושרו במסגרת הליך ה-SUNRISE.

הגשת בקשות רישום על תנאי עבור שמות אלו, תתבצע אך ורק במידה ושמות לא ירשמו בשלבי רישום המוקדם ובכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט ישראלי.


שלב ה-
SUNRISE , שלב רישום לבעלי זכויות:


בשלב ה- 
 ,SUNRISEניתן להגיש בקשות לרישום מוקדם לשמות הדומיין בעברית בסיומת .ישראל, בתנאי והתאגיד המבקש עומד בקריטריונים המפורטים בכללי הרישום לשלב זה ובמידה ושם הדומיין המבוקש עומד בכללים שהוגדרו על ידי איגוד האינטרנט הישראלי :

על שם המתחם המבוקש להיות זהה במלואו לסימן מסחר ישראלי, או זהה במלואו לשם המלא בעברית, של אישיות משפטית ישראלית, כפי שאלה מופיעים בתעודת סימן המסחר הישראלי, או בתעודת הרישום או ההתאגדות בהתאמה, למעט כמפורט להלן: 

·        רווחים – יושמטו כולם או יוחלפו כולם במקפים.

·        יושמט כל תו הכלול בסימן המסחר הישראלי או בשם האישיות המשפטית

·        רשומה, שאינו חוקי בשם מתחם בעברית, למשל, גרש, גרשיים, סוגריים וכדומה.

·        בנוסף, ניתן להשמיט משם המתחם המבוקש את המרכיבים הבאים:

·        הסיומת החוקית של סוג האישיות המשפטית הרשומה: למשל, "בע"מלחברות רשומות או "ע"ר" לעמותות רשומות.


על פי החלטת מנהל המרשם, הגופים הבאים רשאים לבקש לשריין את רישומם של שמות מתחם בסיומת .ישראל ובתנאי ששם המתחם המבוקש להיות זהה במלואו לסימן מסחר ישראלי או זהה במלואו לשם המלא, בעברית, של אישיות משפטית ישראלית, כפי שאלה מופיעים בתעודת סימן המסחר הישראלי או בתעודת הרישום או ההתאגדות בהתאמה (למעט החריגים כפי שמוגדרים בכללי הרישום של איגוד האינטרנט בקישור הבא:

https://www.isoc.org.il/files/docs/sunrise%20israel-registration-rules-heb.pdf

א) לאישיות משפטית ישראלית אחת מאלה (בתנאי שנרשמה כדין במרשם המתאים במדינת ישראל, לפני מועד פרסום כללים אלה ביום 10/04/2022 ,ושרישומה בר-תוקף במועד הגשת בקשת הרישום בשלב ה- SUNRISE):  

·        חברה

·        לרבות חברה לתועלת הציבור

·        עמותה

·        שותפות רשומה

·        אגודה שיתופית

·        אגודה עותומאנית

·        מפלגה

·        תאגיד סטטוטורי  

ב) לסימן מסחרי רשום בעברית, וזאת בתנאים המגבילים הבאים:

סימן טקסטואלי בלבד, בעברית, בר-תוקף במועד הקובע, סימן מסחר ישראלי הרשום במרשם סימני המסחר הישראלי, המתנהל אצל רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים. סימן מסחר ישראלי לצורך כללים אלה יכלול גם כינוי מקור ישראלי, טקסטואלי בלבד, בעברית, בר-תוקף במועד הקובע, הרשום בפנקס כינויי המקור המתנהל אצל רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים.

סימני מסחר ו/או שירות ו/או כינויי מקור שאינם רשומים, סימני מסחר וכינויי מקור שאינם טקסטואליים )סימנים מעוצבים – logo) ציונים גיאוגרפיים, בקשות לרישום סימנים כאמור או סימנים שתוקף רישומם פג, נמחק או שרישומם אינו בר-תוקף במועד הקובע, מכל סיבה שהיא וכן כל סימן או שם אחר, לרבות שם מתחם כלשהו, תחת הסיומת .IL או כל סיומת אחרת, העשויים להקים זכויות לפי כל דין - אינם מהווים סימן מסחר ישראלי לצורך כללים אלו.

סימן מסחר ישראלי הרשום במספר סיווגי סחורות ושירותים, ייחשב כסימן מסחר ישראלי אחד לצורך כללים אלה.

מנהל המרשם שומרת את הזכות לבצע אימות ברשם סימני המסחר. במידה ושם הדומיין לא יהא תואם הרישום יבוטל – והתשלום לא יוחזר למבקש.

 הגשת בקשות לבדיקת זכאות ולרישום בשלב ה-SUNRISE של שמות דומיין בעברית עם סיומת .ישראל תתאפשר עד לתאריך 10.07.2022.

דמי טיפול עבור הגשת בקשה לרישום בשלב ה SUNRISE – 499 ש"ח כולל מע"מ.
(עלות זו הינה דמי טיפול ולא ניתן לקבל זיכוי בעבורה, בכל מקרה לרבות דחיית הבקשה ו/או אי-רישום הדומיין בפועל).

בקשות שיוגשו במסגרת הליך ה -SUNRISE  יוגשו למנהל המרשם, אשר יבחן את הבקשות ויודיע על אישורן או דחייתן.

במקרה של אישור הבקשה, (אשר מקנה זכות בלעדית, מוגבלת בזמן, במשך תקופת הרישום המוגן), תוגש בקשת רישום הדומיין ותטופל על ידי מנהל המרשם.

יובהר  בזאת, כי זכות קדימות של מחזיקי שמות הדומיין בעברית בסיומת IL. גוברת על כל זכות של בעל סימן מסחרי ישראלי או ישות משפטית ישראלית, שאושרו במסגרת הליך ה-SUNRISE. כלומר, בקשת הרישום שתוגש על בסיס אישור בקשת ה- ,SUNRISE תאושר רק במידה ואין שם דומיין בעברית בסיומת .IL הקודם לה.                                                                                                                                                            

חשוב להדגיש, כי אישור הבקשות כפוף לכללי רישום של איגוד האינטרנט הישראלי ,המפורטים בקישור הבא – יש לעיין בכללי הרישום לפני הגשת הבקשה.

להגשת בקשה לרישום SUNRISE הורדת טופס

שלב רישום מוגן:

רישום מוגן למחזיקי שמות דומיין בעברית בסיומת :.IL :

מחזיקים בשמות מתחם רשומים בעברית בסיומת .IL  (לדוגמה  co.il.אתר (יקבלו זכות ראשונים לרשום דומיין זה בסיומת .ישראל וזאת בהלך תקופת הרישום המוגן.

ניתן יהיה לממש זכות זו רק עם פתיחת הסיומת לרישום פתוח, באמצעות בקשת רישום רגילה ובמידה ושם המחזיק זהה לזה של הדומיין בסיומת .IL הדומיין יואשר על ידי מנהל המרשם.

למען הסר ספק, מימוש זכות זו, אינו מצריך הגשת בקשת רישום בשלבים הקודמים את שלב הרישום הפתוח. במידה ותוגש בקשה לפני רישום הפתוח, המגיש לא יהיה זכאי להחזר כספי עבור דמי טיפול בבקשה.

למידע נוסף אודות שלב רישום מוגן לחץ כאן 

 

במידה ולא מימש את זכותו לרשום את שם המתחם במהלך תקופת הרישום המוגן, תפקע הזכות מאליה בתום תקופה זו ושמות המתחם שלא נרשמו במהלך תקופת הרישום המוגן יהיו זמינים לרישום על-ידי הציבור הרחב, לפי העיקרון של כל הקודם זוכה, אלא אם חלים על השם זכויות קדימות נוספות.

תקופות הרישום המוגן:

תקופה ראשונה: 5.9.22 - 5.12.22

תקופה שניה: 6.12.22 - 6.2.23

תקופה שלישית:  7.2.23- 4.4.23

 

 

פופולרי בקטגוריה גיאוגרפי / ממשלתי
. london
. vegas
. country
. tokyo
סיומות פופולריות אחרות
. click $14.00
. review $41.00
. tennis $71.00
. קום $31.40
X

זקוקים למידע נוסף? אנחנו כאן לשירותכם


שלח